Gökhan Kurşunlu Hukuk Bürosu


Neler Yaptık?

Hukuk sektöründe hizmet vermekte olan Gökhan Kurşunlu Hukuk Bürosu, internet hizmetleri için bizi tercih etti.

Bu güzel iş ortaklığından dolayı teşekkürü kendilerini borç biliriz.

  • Kurumsal Web Sitesi
  • Mobil Uyumlu Web Sitesi
  • DISCUS V2.4 İçerik Yönetimi
  • Arama Motoru Optimizasyonu
 

      www.gokhankursunlu.av.tr

Proje Özeti

Hukuki danışmanlık kapsamında; müvekkillerimizin ticari faaliyetlerinde karşılaşabilecekleri olası ihtilafların ortaya çıkmadan önlenmesi veya olası ihtilaflarda sürecin müvekkillerimiz lehine gelişmesini sağlamak amacıyla müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu çerçevede; yapılan sözleşmelere hukuki görüş bildirilmesi, şirketin aldığı önemli kararların hukuki açıdan incelenmesi, müvekkillerimizin iş hukukundan doğan yükümlülük ve haklarının tanımlanması, her türlü proje yönetiminde ilgili mevzuat ve olası riskler konusunda hukuki analiz yapılması ve benzeri konulara ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Referanslarımız


  • Gökhan Kurşunlu Hukuk Bürosu
  • Gökhan Kurşunlu Hukuk Bürosu
  • Gökhan Kurşunlu Hukuk Bürosu